Dank voor uw online sollicitatie

Wij hebben uw sollicitatie goed ontvangen.  Voor wat de opvolging betreft zijn er twee mogelijkheden:

Spontane sollicitatie

Uw sollicitatie wordt bekeken in het licht van mogelijke openstaande betrekkingen en de vooropgestelde profielvereisten. In voorkomend geval zullen wij u spontaan uitnodigen voor een verkennend gesprek. Wanneer er geen vacture ter beschikking is dan zullen uw gegevens gedurende twee jaar in een bestand worden opgenomen. Deze wordt gehanteerd telkenmale zich een vacture voordoet.

Reactie op een openstaande vacature (website, krant, ...)

Na uw sollicitatie ontvangen te hebben zullen wij u spontaan uitnodigen voor een verkennend gesprek. Wij vragen u dan alle relevante informatie te willen meebrengen.

Alvast dank voor uw sollicitatie, abrahams johan - algemeen directeur

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer