Uw aanvraag voor vakantiewerk 

Wij hebben uw email goed ontvangen, waarvoor dank.

Graag informeren wij u over het vervolg van de procedure.

Vooreerst krijgt u in uw mailbox een afschrift van uw aanvraag toegestuurd. De aanvragen worden systematisch bijgehouden. In de maand april/mei maken de diensthoofden de dienstroosterplanning op voor de vakantiemaanden juli en augustus (en desgevallend september). Vanaf dat ogenblik zal u via email of telefonisch worden gecontacteerd voor concrete afspraken. De voorkeur wordt gegeven aan personen die reeds eerder met gevolg in onze organisatie tewerkgesteld waren (als stagair, als vakantiewerker).

De laatste woensdag van de maand juni wordt u uitgenodigd voor een informatievergadering en de ondertekening van uw contract.

Abrahams Johan, algemeen directeur   Carine Reweghs, loondienst

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer