Dank u

Wij hebben uw inschrijving goed ontvangen, waarvoor dank.

U bent nu ingeschreven op de wachtlijst. Eventueel wordt u nog gecontacteerd voor bijkomende inlichtingen door Emiel Soetens, sociale dienst.  U dient ons bij een vraag tot opname in één van onze woon- en zorgcentra alleszins de Katz-score nog op te sturen. Dit is een door de overheid opgelegd instrument om de zorgbehoevendheid te scoren. U kan het hier downloaden en laten invullen door uw huisarts (Klik hier).

Gelieve dit document  terug te sturen naar ZORGGROEP BEGRALIM, SOCIALE DIENST, Demerstraat 80 te 3500 Hasselt. Gelieve de naam van de persoon goed leesbaar te houden (en vermeldt ook zijn adres) zodat wij de link kunnen leggen met onze databank. U mag het document ook inscannen en via pdf doorsturen naar: opnamedienst@begralim.be

Inzake de wachtlijstprincipes verwijzen wij naar het aparte luik op onze website. Indien u bij een telefonische oproep onzentwege een uitstel tot opname vraagt wordt uw naam terug onder aan de wachtlijst geplaatst. Uw inschrijving betekent niet dat wij u in dringende gevallen onmiddellijk kunnen opvangen.

met vriendelijke groeten,

Abrahams johan, algemeen directeur

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer