Opmerkingenformulier... de zorg is niet naar wens ?

Onze voorzieningen en diensten zijn ‘mensenwerk’ waardoor er dingen kunnen verkeerd lopen: diensten werken niet samen, afspraken worden niet nagekomen, het personeel is niet attent, …  Het belangrijkste is dat wij de ‘dingen niet op hun beloop willen laten’ maar actief willen aanpakken. Klachten hoeven niet altijd over ingrijpende dingen te gaan. Ook ogenschijnlijke zaken die niet goed verlopen zijn het verbeteren waard.  Met dit formulier wordt u de mogelijkheid gegeven eventuele opmerkingen of suggesties te formuleren. Mogen wij u vragen melding te maken van uw naam zodat wij u een persoonlijk antwoord kunnen geven.

Bedenk steeds wat u met uw klacht wil bereiken, wat wil u bekomen. Is het voor u belangrijk om excuses te krijgen, wilt u dat er maatregelen worden genomen tegenover een bepaalde persoon, ...

Dank voor het toezenden van deze opmerking die wij ernstig zullen bestuderen. Daarom nemen wij spoedig contact op.

Dank voor het toezenden van deze opmerking die wij ernstig zullen bestuderen. Daarom nemen wij spoedig contact op.

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer