Beleidsnota's

In dit onderdeel publiceren wij onze beleidsnota's die doorgaans handelen over zorginhoudelijke themata.

 Beleidsnota: "Nabijheid in kwetsbaarheid": over de zorg omtrent het levenseinde. In deze nota worden de thematieken palliatieve zorg, wilsverklaring maar ook euthanasie in terminale en niet-terminale situaties genuanceerd toegelicht (Klik).  Lees hier ook de verkorte versie: 'Wat verwachten wij van onze personeelsleden bij vragen omtrent het levenseinde - inclusief euthanasie'. Klik

 Beleidsnota: "Oase - opvang van personen met dementie die complex gedrag vertonen".  Toelichting bij de verrijkte omgeving, de dwaalgang zoals deze in Sint Elisabeth is ingericht.  Klik

 Beleidsnota: 'Kleinschalig wonen'. Toelichting bij de werking in 'Het Anker' te Tongeren. Klik

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer