Ontstaan

 

De vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg is veel verschuldigd aan de oorspronkelijke stichters: de Grauwzusters Franciscanessen die in 1888 aan de oorsprong lagen van de Hasseltse en Tongerse ouderenzorg op een ogenblik dat de overheid hier geen initiatieven ontwikkelde.


De huidige zorgcultuur blijft vandaag nog geïnspireerd door het gedachtegoed van de congregatie. De Franciscaanse spiritualiteit draagt waarden aan als 'dienstbaarheid' en 'aandacht voor de zwaksten'. Vandaag vertalen wij dit in een eigentijdse slogan: “mensen zijn aan mekaar gegeven doorheen de kringloop van het leven”. Onze voorzieningen hebben een christelijke signatuur maar staan open voor alle mensen.

In november 2012 vierde de congregatie in Tongeren haar 150 jarig bestaan. Bij die gelegenheid werd een jubilieumboek samengesteld door J. Luyten van Kadoc KULeuven waarin de geschiedenis van de Grauwzusters Franciscanessen in Tongeren wordt behandeld. De link met het heden en de toekomst werd uitgeschreven in volgende tekst: 'In de voetsporen van de congregatie - Christelijke identiteitsbeleving in 2012: geen holle woorden of vage verwijzingen maar concrete daden'. -  (Klik op het blauwe veld).  Abrahams Johan.

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer