Overzicht van recente persartikels/Tv-uitzendingen

Opinie bijdrage Belang van Limburg, 21 september 2016 Wereld Alzheimer dag, 'Ouderenzorg moet herkend worden als zwaar beroep'. Abrahams Johan 

TvLimburg, rapportage over 'tover-projecttafel' die wordt ingezet voor personen met dementie bij stimulering van fijne motoriek. Januari 2016. 

Opinie bijdrage Belang van Limburg, 28 maart 2015, 'De samenleving moet zich bezinnen over de plaats van hoogbejaarden'. Abrahams Johan

Beeldverslag nieuwsredactie VRT over werking 't Anker - opvang jongdementie, 18 maart  2015

Uitbreiding Sint Jozef -serviceflatsresidentie Tongeren,  9 december 2014, Belang van Limburg (soortgelijke artikels in 'Nieuwsblad', 'De standaard'. Klik

Zorgzone voor senioren in Riemst,  Economisch rapport 2014.2, ERSV Limburg, Zorgeconomie in Limburg. Klik

TV Limburg, Nieuwe zorgontwikkelingen Eyckendael Riemst, 6 juni 2014.

De standaard, 19/05/2014: 'Uniforme aanpak van dementie uit den boze' - Woonzorgkruispunt in Riemst, Klik.

Belang van Limburg, 15 mei 2014: 'Twaalf nieuwe zorgflats Hasselt', Klik

Belang van Limburg, 12 mei 2014, Uitbreiding campus Riemst: kleinschalig wonen en zorgkruispunt, Klik.     Het Laatste nieuws: Uitbreiding Eyckendaelsite, 12 mei 2014. Klik.

Belang van Limburg, 14 april 2014, 'Vijf jaar mantelzorghuis Jongdementie Limburg'.

VRT De Redactie, oktober 2013, "De problematiek van jongdementie: verslag naar aanleiding van studiedag Alzheimer liga". Klik

Bouwen aan zorg, vaktijdschrift, "Een pioniersproject inzake opvang van jong dementerenden', maart 2013

Prijs bouwunie voor 't Anker Tongeren, Limburg manager, december 2012.

De standaard, 8 oktober: "Annie is jongdement"  / Het nieuwsblad, 8 oktober: "Eerste woonproject voor jongdementerenden'

VRT- De redactie, 8 oktober, "Een innovatief project voor personen met jongdementie in Tongeren".

TV Limburg, 8 oktober 2012, Werkbezoek van minister Vandeurzen aan Vlaanderens eerste kleinschalig woonproject voor personen met jongdementie

Belang van Limburg, 5 oktober 2012, "Woonproject voor dementen wil herinneren aan thuis',

'Belang van Limburg, 29 september 2012, " 't Anker, kleinschalig wonen voor dementie wint 'Meiboom' van de Limburgse bouwunie als beste en meest efficiënte bouwteam in 2012". Klik

 Belang van Limburg, september 2012, "Een plek waar het goed is om te werken', Klik

TV Limburg, uitzending, 14 juni 2012 omtrent 'Dementia care mapping' - zie voor toelichting luik 'innovatie'.

TV-Limburg uitzending, 8 april 2011 omtrent innovatieproject 'Dementia care mapping' - zie voor toelichting luik 'innovatie'.

Ministers Onkelinx en Vandeurzen bezoeken woon-zorgcentrum Eyckendael om 'dementiebeleid' af te stemmen, TV Limburg, 13/12/2010;                                         Overige verslaggeving omtrent dit bezoek.                                 

 "Wij kunnen nog zoveel doen... over het RESPECT zorgkader" in 'Zorgwijzer, nr 12/2009'

Voorstelling nieuwbouw woon- en zorgcentrum Eyckendael, Riemst, Limburg bouwt -magazine najaar 2009

Vrije tribune 'De Standaard', 21/09/09: 'De alzheimer karikatuur'.

Meewerken aan een betere Limburgse ouderenzorg: uitzending Tv Limburg, 22/05/09

 Op de bres voor personen met jongdementie, uitzending Tv Limburg, 29/05/09

Wonen aan het begijnhof: een nieuw project van de vzw Bejaardenzorg Gr. Limburg, Belang van Limburg, 03/04/2009

Seniorenassistentie is succes - Visie - 191/2/2008

 Wetenschappers op zoek naar vijftigers met dementie, Belang van Limburg, 02/08/2008

Einde renovatie Sint Elisabeth Hasselt, Belang van Limburg, 27/09/08 

Eerste steenlegging Eyckendael Riemst  - Belang van Limburg, 24/04/08

Rusthuizen moeten opnieuw wachten, Het nieuwsblad, 13/03/2008.

Sint Franciscus, één van Limburgs beste rusthuizen, Het nieuwsblad, 20/11/2007

Wij werken met respect, Het nieuwsblad, 20/11/2007

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer