Onze vzw maakt deel uit van de vzw 'Samenwerkende intiatieven Ouderenzorg Limburg'die in de provincie Limburg ruim 1500 rusthuisbedden groepeert. Tot deze groepering behoren tevens de vier woon- en zorgcentra van de vzw Ocura, de vier woon- en zorgcentra van de vzw Rusthuizen Zr. Augustinessen, vzw Het Park Neeroeteren, De Olijfboom Genk, vzw woon- en zorgcentrum Sint Jozef Neerpelt, vzw De voorzienigheid Bocholt.

De missie en visie van SIOL werd als volgt uitgeschreven:                                        Uitgaande van de vaststelling dat een gepast antwoord vereist is voor:
 de kwetsbaarheid van een individuele instelling indien essentiële opdrachten minder goed of niet meer ingevuld worden door het wegvallen van medewerkers;
 de toenemende complexiteit en vereiste specialisatie op de meest heterogene beleidsdomeinen en de noodzaak om telkens alert te reageren i.f.v. van wijzigende omstandigheden, wetgeving of opportuniteiten;
 de noodzaak aan geobjectiveerde en vergelijkbare beleidsgegevens als basis voor benchmarking en bijsturing;
 het creëren en benutten van kostenvoordelen en synergie door het vergroten van de schaal en een gezamenlijke aanpak van projecten waardoor meer middelen in de zorg geïnvesteerd kunnen worden;
 het versterken van de gemeenschappelijke individuele visies tot een gemeenschappelijke overkoepelende visie die met meer invloed en resultaat gecommuniceerd kan worden;
hebben de participanten besloten om een operationele samenwerknig op een actieve wijze te bevorderen. De samenwerking is gericht op het uitbouwen van een netwerk van gelijkgestemde maar autonome voorzieningen.

Abrahams Johan treedt op als directeur-coördinator van SIOL. 
Jos Vanb Bommel, stafmedewerker, is bereikbaar op telefoonnummer: 0496/599449.

 
Zorgpartner bij assistentiewoningen in Riemst en Stevoort 
  Lees meer