Vrijwilligerswerk

Onze woon- en zorgcentra zoeken enthousiaste vrijwilligers

Een hart in de zorg
De kern van het vrijwilligerswerk wordt zonder dure woorden krachtig samengevat in de tekst van de voorpagina.
Van onze personeels-leden verwachten wij dat ze een warme attitude uitdragen.  Zachtheid en mildheid in de omgang is een dagelijkse te realiseren opdracht.  In het zoeken naar een evenwicht tussen een  'goede kwaliteitszorg' enerzijds  en 'betaalbaarheid van zorgen' anderzijds moeten keuzen gemaakt worden. Een onbeperkte inzet van personele middelen is daarbij uitgesloten.
Vrijwilligerswerk is 'werk' dat bij uitstek  tijdloos is. Een aangename babbel zonder dat op de klok wordt gekeken, extra aandacht voor een eenzame bejaarde ... zijn maar enkele voorbeelden van het onbetaalbare engagement van vrijwilligers.

Een brug tussen het woon- en zorgcentrum en de samenleving
Onze woon- en zorgcentra willen geen gesloten samenlevingsverband zijn maar voeren een opendeurbeleid met een sterke betrokkenheid op de plaatselijke omgeving, dikwijls de vroegere biotoop van de bewoners. Vrijwilligers vormen een brug tussen het woon- en zorgcentrum en de samenleving.
Hoogbejaarden  kennen doorgaans  een beperkte mobiliteit. Een (lange) ontspannende wandeling, gezellig winkelen of kuieren is voor velen niet meer weggelegd.  Wanneer de 'buitenwereld' niet meer vanzelfsprekend is bestaat de opdracht van het woon- en zorgcentrum  erin deze buitenwereld 'binnen te brengen'.Op dit vlak kunnen vrijwilligers door hun ongebonden aandacht een belangrijke bijdrage leveren.  Vrijwilligers maken de bejaarden door hun aanwezigheid duidelijk dat de samenleving hen nog niet heeft afgeschreven....

Eénrichtingsverkeer ??
Vrijwilligerswerk is niet louter  éénrichtings-verkeer van de vrijwilliger naar de bejaarde toe. De  vrijwilliger krijgt voor zijn  engagement een grote dankbaarheid en vriendschap vanwege de bewoners.

Concreet
De vrijwilligerswerking gebeurt in samenwerking met 'Present'.  Deze organiseert op regelmatige tijdstippen 'instapsessies'  waar de toekomstige vrijwilligers een inhoudelijke en praktische voorbereiding krijgen aangeboden.   Het volgen van één dezer info-dagen is een voorwaarde om te kunnen starten (cfr. verzekering).
Als vrijwilliger ben je verzekerd.  Het is belangrijk dat je daarom steeds de prestatiefiches goed invult.
 
Uit welke taken kan je kiezen ?
Volgens je eigen voorkeur kan je  een keuze maken uit volgende taken:
Ondersteuning bij ontspannings-activiteiten (vervoer van mensen, gezellig maken);
Hulp in het cafetaria (bv. één namiddag in de week);
Gastvrouw bij het 'gezellig tafelen' (regelmatig wordt een kleine groep van bewoners mensen extra culinair verwend). U bent gastvrouw en helpt bij het opdienen;
Assistentie bij een uitstap (van een wekelijkse wandeling tot een uitstap met de bus);
U heeft groene vingers en organiseert één maal per maand de club 'natuurvrienden'. Samen met de bewoners maakt u bloemstukjes die achteraf hun plaats krijgen in de livings;Als dierenvriend heeft u een hond. Op afgesproken tijden bezoekt u met uw huisdier onze bewoners . Het huisdier geeft de mogelijkheid aan onze dementerende bewoners om tactiel contact te maken. Hulp bij maaltijden.

Contactpersonen:

Laura Le Roy (campus Hasselt Sint Elisabeth): 011/ 22 40 71
Johan Grauwels (campus Tongeren): 012/ 23 15 45                                                 Anita   Neven (campus Riemst): 012/ 250 420.   Deze personen zijn niet altijd aanwezig, Gelieve uw vraag door te geven aan het onthaal.  

                  

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer