In opleiding ?

'Openheid in de werking' en 'maatschappelijke betrokkenheid' zijn belangrijke waarden in onze beleidsfilosofie. Vanuit dit oogpunt willen wij ons actief openstellen voor stageplaatsen in het kader van allerhande leerprogramma's (verpleging, verzorging, ergo, kiné, animatie,  maatschappelijk werk, ....).  In dit luik wordt weergegeven hoe een individuele stage-aanvraag (klik hier) dient te gebeuren. Er wordt ook stilgestaan op welke wijze in de verpleegkundige en verzorgende stage wordt getracht de heelheid van de bewoner te benaderen.

 
Zorgpartner bij assistentiewoningen in Riemst en Stevoort 
  Lees meer