Aanvraag stage

Om te voorkomen dat onze organisatie te sterk wordt belast worden een aantal regels gehanteerd i.v.m. de toelating van leerling-stagiairs.

Met meerdere onderwijsinstellingen voor verzorging en verpleging bestaat er sinds jaren een degelijke samenwerking (d.w.z. de school stuurt doorheen het jaar meerdere studenten op stage).  Aanvragen voor een stage gebeuren dan ook op een collectieve wijze via de gestructureerde contacten met onze organisatie. Er dient geen individuele aanvraag te geschieden.

Voor individuele stages dient een stageaanvraag gericht te worden aan de directie. Hiervoor kan volgend document gebruikt worden: aanvraag stage.  De directie bespreekt deze stage-aanvraag met de betrokken dienst om zich te vergewissen van het feit of deze vraag kan ingepast worden en de nodige begeleiding verzekerd is (via een toe te wijzen mentor).

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer