Opvolging en begeleiding van stagiairs

 Bij de aanvang van uw stage zal u binnen 14 dagen uitgenodigd worden door de campusdirecteur die u introduceert in de werking. U krijgt dan ook de toegangssleutel tot SharePoint-studenten waarop alle informatie (documenten die u kan downloaden, uw taken, ...) is samengebracht.

De begeleiding van een student-stagiair wordt steeds toegewezen aan een stagementor die gedurende de hele opleiding het centrale aanspreekpunt vormt.

Voor de verpleegkundige opleidingen treedt steeds een verpleegkundige op als stagementor.  Voor de verzorgende functies kan desgevallend een verzorgende worden aangesproken (rekening houdend met aanwezigheid: jobtime).Voor alle andere stageplaatsen treedt het diensthoofd steeds op als stagementor. Desgevallend kan deze weliswaar een derde aanstellen.

De stagementor heeft volgende taken:
- (bijzondere) opvang en begeleiding (voornamelijk tijdens de eerste dagen). Een checklist geeft een overzicht van alles wat de leerling-stagiair dient te weten.
- rapportering over de stagiair (en toezien dat andere personeelsleden rapporteren).

De mentor zal niet elke dag aanwezig zijn. Vandaar heeft elk personeelslid dat samenwerkt met de stagiair een observerende en evaluerende taak.
De stagementor staat in voor de evaluatie zoals deze door de onderwijsinstelling wordt verwacht. Bij het afsluiten van de stage wordt door de stagiair een evaluatiedocument ingevuld dat wordt bezorgd aan de directie. De stagementor ziet toe op het feit dat dit effectief gebeurt. Eventuele aspecten die van belang zijn voor volgende stagiaires worden doorgespeeld door de directie aan de diensten.

 

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer