Innovatie in zorg

 Hier wordt een staalkaart gegeven van de wijze waarop binnen onze organisatie aan zorgontwikkeling wordt gewerkt. Sommige initiatieven zijn innovatief te noemen, anderen zijn eerder kwaliteitsversterkend. Vanaf 2013 staat het KENNISATELIER ARCHIPEL in voor kennisverbreding en verdieping (zie deelluik).

Verbeteringsprojecten kunnen gestalte krijgen vanuit een evaluatie van de huidige werking en de wens deze te optimaliseren of door inzichten uit de literatuur/vorming te implementeren. Bij meerdere projecten wordt daarom expliciet verwezen naar de wetenschappelijke literatuur die de laatste jaren rijke methodieken en inzichten oplevert voor kwaliteitsverbetering.  Een overzicht van de bronnen waaruit wordt geput wordt in dit luik weergegeven. Daarnaast worden er regelmatig interessante boeken aangekocht.

De projecten zijn gekaderd in het RESPECT zorgkader dat de leidraad vormt voor elk handelen in onze voorzieningen. Door te werken rond een zorgkader willen wij voorkomen dat er voluntaristisch wordt gewerkt.

Tenslotte, eerder dan op elke nieuwe trend in te gaan selecteren wij liefst een beperkt aantal verbeterprojecten en dat vanuit de wetenschap dat een organisatie, en voornamelijk haar personeel, maar een beperkte spankracht heeft om met veranderingen en nieuwe uitdagingen om te gaan.

...

 

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer