SIM PRESS - VIDEOBOODSCHAP VOOR MENSEN MET DEMENTIE

 

Bij dementie komt heel dikwijls hechtingsgedrag voor in allerlei uiteenlopende vormen: claimen, aanklampen, roepen,... Dementerenden geven hiermede uiting aan hun behoefte om zich staande te houden in een steeds meer vreemd wordende wereld. De hechtingsfiguur, doorgaans een betrokken familielid of mantelzorger, geeft daarbij de nodige herkenning, vertrouwen en zekerheid.Hechtingsfiguren zijn echter niet altijd aanwezig. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dementerenden ook innerlijke rust kunnen bekomen door het kijken naar een videoboodschap van geliefden. En dit kan zelfs zonder problemen herhaald worden (gelet op het gestoorde korte termijngeheugen).

Wij hebben deze methodiek voor het eerst succesvol beproefd in Tongeren en wel bij een bewoner die bij eenzaamheid erg onrustig was. Nadat de familie zijn medewerking had toegezegd werd een protocol uitgeschreven en de video-opname gemaakt. De vier  kinderen vertellen daarbij over hun jeugdjaren, hun aangename herinneringen, ....  En de dementerende moeder... geniet van de opname.   De methodiek, die trouwens een interessant middel is om de familiebetrokkenheid te vergroten, zal nu structureel worden toegepast bij een selectie van de bewoners.

 

 

       

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer