Voor medewerkers

 Het adagio van ons personeelsbeleid luidt:
"Men kan pas goed           (ver)zorgen als men goed verzorgd wordt." 

 DOE DE HANDEN AAN HET BED TEST EN VERGELIJKING MET UW HUIDIGE WERKSITUATIE

 Woon- en zorgcentra van de vzw: 'een plek waar het goed is om te werken' - Leest het artikel uit het Belang van Limburg (september 2012). Klik.

Om dit uitgangspunt gestalte te geven worden op de onderscheiden facetten van het arbeidsdomein, te weten: de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsverhoudingen en de arbeidsomstandigheden, de nodige inspanningen geleverd. We bieden een dynamische en creatieve werkomgeving aan waarin personeelsleden de kans krijgen zich te ontwikkelen.  Wij streven met andere woorden een eigentijds human resources beleid na.

Om de zorg voor vrijwel 300 residenten te kunnen waarborgen stellen wij ruim 220 personeelsleden tewerk en dat vanuit uiteenlopende personeelsequipes: verpleegkundigen, verzorgenden, ergo, kiné- en muziektherapie, animatoren, psycholoog, onderhoudsmedewerkers, keukendienst, .... Elk van hun draagt bij tot de centrale doelstelling van onze organisatie: "het verwezenlijken van een maximaal welzijn/welbevinden bij onze bewoners".


In dit deel van de website vindt u alles wat u wilt weten over het werken bij onze groep. Wij onderschrijven de campagne van de provincie Limburg (zie bovenstaand logo).  

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer