Documenten downloaden bij indiensttreding

 Hieronder kan u diverse documenten downloaden die van belang zijn bij uw aanwerving. Het paswoord is u meegedeeld op de overzichtsfiche die u ter beschikking is gesteld.

 Informatief  draaiboek.  In dit vijf bladzijde tellende document staan alle relevante gegevens vermeldt in verband met uw tewerkstelling (bezoldigingsregeling, overuren, verzekeringen, kledij, hoe wordt u geëvalueerd, .... Download draaiboek.

Het arbeidsreglement (wettelijke schikkingen in verband met uw tewerkstelling, uw rechten en plichten, ...  Download arbeidsreglement 

 Risico-analyse en werkpostfiche. Informatief document inzake mogelijkheden risico's (en preventieve maatregelen) die verbonden zijn aan uw tewerkstelling. Download document

abrahams johan, algemeen directeur

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer