Hoe beoordelen wij?

De beoordeling gebeurt steeds zorgvuldig en wel volgens vastgelegde criteria.In een woon- en zorgvoorziening is een outputmeting niet vanzelfsprekend (u begrijpt dat een standaard als "zoveel bejaarden gewassen op zoveel tijd" erg ontoereikend is). Om die redenen wordt in de sociale sector doorgaans met "waarderingsschalen" gewerkt.

Dergelijke schalen, waarin alle relevant geachte kenmerken voor de job zijn uitgetekend, vormen een belangrijk hulpmiddel waardoor de beoordeling van een medewerker op een meer objectieve wijze kan gebeuren.

Het diensthoofd, die verantwoordelijk is voor de beoordeling, kan niet willekeurig handelen maar is gebonden aan een vastgelegde schaal. Onze voorzieningen hebben een "beoordelingsschaal" uitgewerkt waarin vier domeinen zijn onderscheiden:
1. relatie met bewoners/familieleden
2. relatie met medepersoneelsleden
3. algemene prestatiefactoren
4. kennis en attitude

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer