Privacy Beleid

PRIVACYVERKLARING

De vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg en haar geassocieerde ondernemingen hechten grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van de website.

Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens hierna de GDPR en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften, waaronder de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze Privacyverklaring willen wij je, als betrokkene in de zin van de GDPR, en als gebruiker van de website www.begralim.be informeren over de verwerkingen en je afdoend informeren, o.a. over je rechten als betrokkene.

Waar nodig zullen wij je als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

  • Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

 

                Verwerkingsverantwoordelijke(n):

In het kader van deze Privacyverklaring dient vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg beschouwd te worden als verwerkingsverantwoordelijke. U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

                vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg

                Demerstraat 80

                3500 Hasselt

                Ondernemingsnummer: 0428.374.7647

                e-mail:                  privacy@begralim.be

 De vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Voor de volledige privacy verklaring klik hier!

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer