Onze bewoners komen altijd op de eerste plaats .....

Onze  zorgmedewerkers verenigen twee aspecten: een degelijk professioneel handelen enerzijds en een warme, betrokken zorgattitude anderzijds.

Onze  zorgmedewerkers verenigen twee aspecten: een degelijk professioneel handelen enerzijds en een warme, betrokken zorgattitude anderzijds.

Professioneel handelen

De hulpverlener weet in elke situatie wat te doen, hij/zij:

respecteert het zelfzorgvermogen van de bewoner

schenkt aandacht aan zowel de lichamelijk, psychische als sociale dimensies van het mens-zijn

heeft de nodige kennis en vaardigheden aangaande verzorgings-en begeleidingstechnieken

is zich bewust van de onuitgesproken behoeften van de patient

houdt contact met het naaste netwerk rond de bewoner (familie)

heeft aandacht voor de existentiële noden van de bewoner (in het bijzonder voor een zinvolle stervensbegeleiding)

bevordert de integratie van de bewoner in het rusthuis

is collegiaal ingesteld 

 

Een warme betrokken attitude

De hulpverlener heeft hart voor zijn werk, hij/zij is:

oprecht zorgzaam

mild en geduldig

luisterbereid

attent en vriendelijk

toegewijd

aandachtig voor de kleine dingen van het leven van de bewoner

schuwt warme nabijheid en tederheid niet indien de bewoner behoefte heeft aan veiligheid

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer