Deelname wetenschappelijk onderzoek DCM

Onze vzw zal in 2011 deelnemen aan een wetenschappelijke studie omtrent de 'Impact van persoonsgerichte zorg via dementia care mapping op het welbevinden van bewoners met dementie en hun zorgverleners'. Het onderzoek wordt uitgevoerd door KHLimburg en Lucas (Leuvense universiteit- Caritas Vlaanderen samenwerking).


Dementia care mapping is een gevalideerd instrument dat ontwikkeld werd door 'Bradford University'. DCM tracht het welbevinden te weten van personen met dementie in hun dagelijkse beleving. Eén en ander is gebaseerd op de inzichten van Prof. Kitwoods 'person centered care'. Eind 2011 wordt een onderzoeksrapport afgeleverd. Wij zullen via dit onderzoek ook de meerwaarde trachten na te gaan van Oase-dwaalgang voor personen met dementie (zie “Zorginhoudelijke beleidsnota's). U kan meer vernemen of DCM door te klikken op 'Persberichten' en betrokken T.V.-Limburg uitzending.