Ondersteuning van uw noden in de thuiszorg: een uniek project van zorgcoachen.

Herkent u zich in één van deze situaties ?

** U  kan zich thuis steeds minder zelf behelpen...
** U heeft een ernstige aandoening en wenst, buiten de klassieke verpleegkundige hulp, extra ondersteuning...
** U verzorgt uw dementerende partner en had graag informatie gekregen over  de wijze waarop u het best zijn gedrag kan opvangen ...
** Uw familie kan de zorg niet langer aan en slaakt een noodkreet...

 Dan zijn onze thuiszorgcoachen het geknipte antwoord. Dit innoverend project, dat door het RIZIV werd goedgekeurd, start op 1 september 2010 en wil thuisverblijvende hoogbejaarden extra ondersteunen. Download hier de informatie over deze (gratis) dienstverlening die wordt aangeboden voor de regio Hasselt en Riemst. Klik

 Informatie voor diensten 

Op 1 september 2010 zal de vzw in Hasselt het innoverend project ZORGCOACH opstarten. Dit project kadert in een goedgekeurd RIZIV-overeenkomst waardoor in de regio grote ring Hasselt in de thuiszorg een team wordt ingezet van 2 verpleegkundigen en paramedici. De vzw fungeert als proceseigenaar en werkgever. De zorgaansturing zal voornamelijk gebeuren door een aantal huisartsen die in het project worden betrokken.

De “geriatrische zorgcoach” verzekerd bij geïndiceerde thuisverblijvende hoogbejaarden, op aansturen van een huisarts, een intense opvolging van indicaties die kunnen leiden tot functieverlies (en zo een vlugger en/of groter beroep op welzijnsarrangementen vereisen).  De concrete zorgdiagnostiek, aan de hand van gestandaardiseerde protocollen en instrumenten,  omvat aspecten die de autonomie van de persoon kunnen aantasten:  valincidentie, sociale isolatie, inadequate maaltijdinname, negatieve stemming, gedragsproblematiek bij dementie, immobiliteit,  ...... De zorgdiagnostiek moet aanleiding geven tot een preventief of proactief handelen waarbij diverse interventies mogelijk zijn en die door de huisarts, de zorgcoach zelf worden opgenomen of waarvoor bestaande dienstverlening wordt geappelleerd.

De (verpleegkundige) zorgcoach, zal twee hoofdtaken hebben:

OPVOLGING EN INGRIJPEN OP KWETSBAARHEID
De zorgcoach zal, doorheen de tijd,  voornamelijk parameters van 'frailty', zoals algemene zwakte, moeheid en traagheid, zich sociaal terugtrekken, gestoorde mobiliteit en balans, afgezwakte cognitie, depressiviteit (Walston-2006, Cawthon-2007) opvolgen.  Voor de functionele, psychische, cognitieve, sociale, ... evaluatie/diagnostiek zijn er talloze meetinstrumenten ter beschikking: Barthel index, AGGIR, Functional independence scale, Frail and autonomy instrument (Frail) waarbij onze voorkeur uitgaat naar R.A.I.  omdat dit instrument aan de diagnostiek direct ook 'interpretatie' en 'handelen' koppelt.

ONDERSTEUNING VAN MANTELVERZORGERS DOOR PSYCHO SOCIALE BEGELEIDINGSMETHODIEKEN
De ambitie van de overheid om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen zal enkel haalbaar zijn als er voldoende aandacht uitgaat naar de mantelverzorgers die, doorgaans zelf oudere, instappen in een zorgproces dat het uiterste vergt van hun lichamelijk en psychisch kunnen. De zorgcoach zal hier als een luisterend oor fungeren, adviezen verlenen, aan psycho educatie doen.