Goedkeuring kleinschalig woonproject Tongeren

Begin januari 2011 ontving de vzw de goedkeuring vanwege de Vlaamse Gemeenschap -VIPA - voor de uitbouw van een uniek kleinschalig woonproject waarbij drie geclusterde huizen voor telkenmale 7 bewoners worden uitgebouwd. Klik op het rechterluik 'Kleinschalig wonen Tongeren'. De ingebruikname is voorzien medio november 2012.