Centraal loket voor inschrijvingen op de wachtlijst, plaatsbezoeken

Alle vragen voor een opname in één van onze voorzieningen (in Hasselt, Tongeren en Riemst) worden exclusief behandeld door de sociale dienst, Emiel Soetens: er is maw maar één contactpersoon die volledig op de hoogte is van uw aanvraag. Dhr. Soetens heeft geen vaste standplaats maar circuleert tussen onze voorzieningen en externe instanties (vb. ziekenhuizen). 

Plaatsbezoeken zijn in principe mogelijk op de vaste aanwezigheidsdagen van Emiel Soetens:  Maandag: Riemst // Dinsdag: Hasselt // Woensdag: Tongeren // Donderdag: Tongeren // Vrijdag: Hasselt. U kan vernoemde ook telefonisch contacteren op 0476/70 82 87 (tijdens kantooruren). Bij opnamegesprekken zal Emiel u niet direct kunnen antwoorden: gelieve een boodschap achter te laten op zijn voice-mail.

 Voor de campus Riemst is er de mogelijkheid op dinsdag tussen 13 en 16u 30 en op vrijdag tussen 9 en 12u 30 het woon- en zorgcentrum (en een kamer) te bezoeken onder begeleiding van de sociale dienst aldaar  (Sabrina).

 U kan hier elektronisch inschrijven.

Het invullen van dit formulier verplicht u geenszins tot een opname. Uw naam wordt enkel ingeschreven op een wachtlijst.

Woon- en zorgcentra.............................

Kleinschalig wonen Tongeren................Vanaf 2012

Serviceflats ...........................................

Centra voor kortverblijf..........................

Dagzorgcentrum De schakel Tongeren...


Datum van inschrijving.........................

Aard inschrijving..................................Dringend
preventief


INLICHTINGEN OVER DEGENE DIE ZICH INSCHRIJFT

Naam..................................................

Voornaam...........................................

Geboortedatum...................................

Burgerlijke staat...................................gehuwd
ongehuwd
weduwe
alleenwonend

Adres en telefoon: ..............................

Naam huisarts ....................................


Contactpersoon voor opname.............

Adres en telefoon................................

Uw email adres....................................

Tweede contactpersoon voor opname.

Adres en telefoon.................................

Ziekenfonds.........................................

Graad van zorgbehoevendheid..............Ik ben valide
Ik ben zorgbehoevend

Verduidelijking.....................................

Verzend uw vraag naar de opnamedienst

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer