Centraal loket voor inschrijvingen op de wachtlijst, plaatsbezoeken

Alle vragen voor een opname in één van onze voorzieningen (in Hasselt, Tongeren en Riemst) worden behandeld door de sociale dienst. Voor de campus te Hasselt is de aanspreekpersoon, Mevr. Lindsay Vanhaeren. Voor de campus te Tongeren en te Riemst kan u terecht bij Dhr. Soetens Emiel.

Plaatsbezoeken zijn in principe mogelijk op de vaste aanwezigheidsdagen na afspraak. U kan telefonisch contact nemen met de betrokken campus op het algemene nummer en aan de hand van het keuzemenu zal u verbonden worden met de sociale dienst. (Hasselt: 011/22.40.71 - Tongeren: 012/25.01.00 - Riemst: 012/25.04.20)

Aanwezigheid sociale dienst Hasselt: Maandag & dinsdag 9u tot 15u30', Woe 8u30' - 13u en op vrijdag 9u - 17u30. (niet aanwezig op donderdag.)  Ook rechtstreeks te bereiken op het nummer: 011/249353

Aanwezigheid sociale dienst Tongeren: Dinsdag, Woensdag en Donderdag van 8u30' tot 16u30'

Aanwezigheid sociale dienst Riemst: Maandag en vrijdag van 8u30' tot 16u30'.

 U kan hier elektronisch inschrijven.

Het invullen van dit formulier verplicht u geenszins tot een opname. Uw naam wordt enkel ingeschreven op een wachtlijst.

Woon- en zorgcentra.............................

Kleinschalig wonen Tongeren................Vanaf 2012

Serviceflats ...........................................

Centra voor kortverblijf..........................

Dagzorgcentrum De schakel Tongeren...


Datum van inschrijving.........................

Aard inschrijving..................................Dringend
preventief


INLICHTINGEN OVER DEGENE DIE ZICH INSCHRIJFT

Naam..................................................

Voornaam...........................................

Geboortedatum...................................

Burgerlijke staat...................................gehuwd
ongehuwd
weduwe
alleenwonend

Adres en telefoon: ..............................

Naam huisarts ....................................


Contactpersoon voor opname.............

Adres en telefoon................................

Uw email adres....................................

Tweede contactpersoon voor opname.

Adres en telefoon.................................

Ziekenfonds.........................................

Graad van zorgbehoevendheid..............Ik ben valide
Ik ben zorgbehoevend

Verduidelijking.....................................

Verzend uw vraag naar de opnamedienst

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer