Contactgegevens

Vragen omtrent een opname, informatie over onze voorzieningen, inschrijving op de wachtlijst, plaatsbezoeken worden EXCLUSIEF afgehandeld door de sociale dienst, Emiel Soetens: opnamedienst@begralim.be . U kan Emiel rechtstreeks bereiken op haar GSM nummer: 0476/708.287. Bij afwezigheid of bij onmogelijkheid om de telefoon op te nemen (ziekenhuisbezoek) kan u uw naam, telefoonnummer, uw vraag en email doorgeven. Wij contacteren u dan binnen 3 dagen. U kan ook een afspraak laten inboeken bij het onthaal van het woonzorgcentrum.

Centrale administratie
VZW Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg, Demerstraat 80 te 3500 Hasselt
Tel.: 011/ 22 40 71  - info@begralim.be
 
WZC Sint-Elisabeth
Demerstraat 80 — 3500 Hasselt
Tel: 011/ 22 40 71

WZC Sint Franciscus
Wijkstraat 102 — 3700 Tongeren
Tel: 012/ 23 15 45

WZC Eyckendael                                                                                                   Eyckendael 14 - 3770 Riemst                                                                                            Tel.: 012/ 250 420

Serviceflatresidentie 't Demeryck
Demerstraat 80 — 3500 Hasselt
Tel: 011/ 22 40 71

Serviceflatsresidentie Sint-Jozef 
Wijngaardstraat 16 - 3700 Tongeren
Tijdens kantooruren: 012/ 39 49 33

Dagzorgcentrum - Kristof Bollen
De Schakel
Wijngaardstraat 16 - 3700 Tongeren
Tel: 012/ 39 49 33
dvcdeschakel@gmail.com

Serviceflatresidentie Juniperus                                                                                              Witte Nonnenstraat 20 - 3500 Hasselt                                                                                  Tel.: 011/22 40 71 

Algemeen directeur: Abrahams Johan:  directie@begralim.be / via directiesecretariaat.

Directiesecretariaat Lize Robeyns: directiesecretariaat@begralim.be

 Directeur bedrijfsvoering: Karel Dermont: directiebedrijfsvoering@begralim.be

 Campusdirectie Riemst, Karel Dermont, directiebedrijfsvoering@begralim.be

 Campusdirectie Hasselt: Wouter Ruyseveldt:  campusdirectiehasselt@begralim.be

 Campusdirectie Tongeren: Ronald Jacobs   campusdirectietongeren@begralim.be

Boekhouding: boekhouding@begralim.be   

Sociale dienst: opnamedienst@begralim.be

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer