Wij publiceerden...

De toenemende vergrijzing maakt dat de (psycho)geriatrie geleidelijk de aandacht krijgt die zij verdient: zowel op maatschappelijk als op wetenschappelijk vlak. Zodoende krijgt de sector nieuwe impulsen om zich zorginhoudelijk te verdiepen en kwalitatief te verbeteren.Onze vzw wil op de eerste plaats haar eigen voorzieningen professionaliseren door actief samen te werken met onderwijsinstellingen en andere kenniscentra en door nieuwe wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten te implementeren. 

In 2012 werd het Kennisatelier Archipel opgericht dat voortaan het onderzoek- en vormingsluik van de vzw uitvoert. U kan hiervoor terecht op een apart luik van deze website. Klik

<--  Klik op de linkse link om de publicaties op te roepen die de vzw inmiddels heeft gepubliceerd. Twee boeken brengen wij alvast hier onder uw aandacht. Voorts zijn er bijdragen aan tijdschriften, working papers, vrije tribunes.

 Het boek: 'Respectvol omgaan met personen met dementie: een praktijkgids voor de zorgsector', Abrahams Johan, Acco, Leuven, september 2009, wordt voorgesteld onder het luik 'Respect-zorgkader' op deze site.

De gids en de reisgenoten, omgaan met personen met dementie, 1999, Garant, Antwerpen, 99 blz.

Dit onderdeel heeft twee onderdelen.  In het onderdeel “eigen publicaties”  wordt het boek 'De gids en de reisgenoten' voorgesteld evenals de artikels die de voorbije jaren zijn gepubliceerd in tijdschriften en boeken. In het luik: "geriatrische literatuur” wordt een selectie weergegeven van de voornaamste psychogeriatrische (praktijkgerichte) vakliteratuur (die in de organisatie beschikbaar is).

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer