Bijdrage studiedagen

 Wij verlenen regelmatig een bijdrage aan studiedagen en vormingsmomenten. Hieronder een overzicht van de laatste initiatieven. Van een aantal studiedagen kunnen de slides via pdf  worden geraadpleegd.   Abrahams Johan

Werken aan een fixatiearme zorg: de exbelt methodiek, Lezing "Limburgs netwerk dementie, UCLL, 07/09/2017

Beweeg,beleef en ontmoet beleid: een geïntegreerde paramedische zorg, Lezing UCLL,  november 2016

>Een verrijkte omgeving voor personen met dementie, Lezing Expertisecentrum Dendermonde, 03/2016


Introductie omtrent 'Alzheimer-dementie' - externe lezingen 2014 -sterk ingekorte versie. Klik

Werken aan een verrijkte omgeving voor personen met dementie, inspiratiedag Netwerk dementie, 26/11/2013  Klik . Zie voor workingpaper onder het deelluik 'Kennisatelier Archipel)

Un cadre de vie adapté au malade Alzheimer, Colloquium Alzheimer België, 2013, 'Evaluatie van kleinschalig wonen voor personen met dementie'. Klik

Nabijheid in kwetsbaarheid: zorg omtrent het levenseinde: over euthanasie, palliatieve zorg, november 2013 Klik voor pdf

Symposium jongdementie - Alzheimerliga, juni 2013  Klik voor pdf

Waardig omgaan met ouderen in een ziekenhuis: Van compassiemoeheid naar betrokkenheid, februari 2011 Klik voor pdf.

Opleiding referentiepersonen dementie, februari 2009. Klik voor pdf.

Postgraduaat ouderenzorg, KHLimburg, Dementie,  april 08

Ergotherapie en ouderenzorg: Het respect zorgkader, Gent, mei 08

V.T.I.- opleiding verpleging: De uitdaging van dementie, maart 08 

De complexiteit van jongdementie, Mantelzorgsamenkomst, 08 

Dementie bij syndrown van down, MPI  St Elisabeth Wijchmaal, februari 08

Geriatrie afdeling Virga Jesse ziekenhuis: Omgangsmethodieken en begeleidingsvormen bij dementie, januari 08

Omgaan met dementie: mantelzorgsamenkomsten C.M.

 
Zorgpartner bij assistentiewoningen in Riemst en Stevoort 
  Lees meer