Gestolde ervaringswijsheid !

In  het meer dan 110-jarig bestaan van onze voorzieningen hebben wij belangrijke ervaringskennis opgebouwd. Daarnaast wordt er veel aandacht gespendeerd aan het opvolgen van de laatste nieuwe ontwikkelingen in de wetenschappelijke of praktijkgerichte literatuur. Het is deze gestolde wijsheid die wordt neergelegd in een aantal publicaties. In dit luik wordt een overzicht gegeven van de publicaties die voorbije jaren verschenen.

Sinds 2012 wordt het vormings- en onderzoekswerk binnen de vzw opgenomen door het Kennisatelier Archipel. Zie hiervoor het deelluik   Klik

Klik éénmaal voor de titel van de uitgave en klik tweemaal voor verdere informatie (artikels in tijdschriften worden integraal weergegeven)

 

Rrespect zorgkader

De Alzheimer karikatuur Abrahams Johan

 

 Zie ook onze workingpapers (apart deelluik): onder Kennisatelier Archipel. 

Belang van Limburg, 28 maart 2015   'De samenleving moet zich bezinnen over de plaats van hoogbejaarden'.  Opiniebijdrage

Belang van Limburg, 21 september 2016: 'De ouderenzorg moet herkend worden als een zwaar beroep'. Opiniebijdrage

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer