De gids en de reisgenoten

 Abrahams Johan, 1999, Garant, Antwerpen, 99 blz

Inhoudstafel

Dementie, een omschrijving
De dementerende beleeft zijn dementie
1. Gelukzalige onwetendheid of het besef van een genadeloze aftakeling
2. De drie belevingsfasen in het dementieproces
Een mens om van te houden
Over eigen-aardig gedrag van dementerenden
1. De invloed van de persoonlijkheid en de sociale omgeving
2. De symptomen van dementie

A. Symptomen van de eerste orde
    - Als het verleden heden wordt
    - Desoriëntatie in tijd
    - Desoriëntatie in de omgeving
    - Geef mij dat spul eens aan om in de koffie te doen
    - Een vork om soep te eten
    - Als het lichaam niet meer mee wil
    - Als duizend frank één frank wordt

B. Symptomen van de tweede orde
    - Waarom doet hij toch zo raar?
    - Decorumverlies
    - Agressie, daar wen ik nooit aan
    - Verzamelzucht
    - Herhalingsgedrag
    - Dwaal- en zoekgedrag
    - Slaapstoornissen
    - Apathie
    - Zo kennen we vader niet
    - Karakteriële veranderingen
    - Alle remmen los
    - Hij is vandaag veel verwarder dan gisteren
    - In de ban van dreigend gevaar en onheil
    - Voor mij hoeft het niet meer
 
Mogelijke lichamelijke klachten en problemen
De gids en de reisgenoot
Over de troosteloosheid en machteloosheid van familieleden
1. Wie zijn deze familieleden
2. De opgave van het nooit eindigende werk
3. Tussenhulpeloosheid en zinervarende aanwezigheid
4. Moeder worden van je moeder
5. Tussen onafhankelijkheid en bevoogding van het dagelijkse leven
6. Hopen tegen beter weten in
De omgangsmethodieken
Over het ophalen van prettige herinneringen
Inspelen op de realiteit
Meegaan met het gevoel van de dementerende
Warme zorg
Sturen
Inspelen op de beleving
Zinactivering


Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel (Uitgeverij Garant), of kan besteld worden via e-mail: post@bejaardenzorg-ght.be

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer