Vlaanderens eerste kleinschalig woonproject voor personen met jongdementie

In het kleinschalig woonproject 't Anker Tongeren is één huisje voorzien voor personen met jongdementie (vanaf 50-55 jaar). Het woonproject opende zijn deuren op 21 november 2012. De principes die gelden voor het kleinschalig woonproject gelden hier onverkort, alleen zullen wij meer expliciet inspelen op de bijzondere behoeften van deze jonge bewoners.

VRT nieuws:  Beeldverslag over de werking van 't Anker jongdementie - 18 maart 2015

Lees hier de persberichten (VRT - VTM - TVL nieuws)  over het project 'Jongdementie'

Evaluatie van één jaar kleinschalige opvang voor personen met jongdementie, voordracht  Colloquium Alzheimer Belgie, okt 2013,  "Un cadre de vie adapté au malade Alzheimer, utopie ou réalité'. Klik

Duiding bij het project:  In de provincie Limburg verblijven ongeveer een 250-tal personen met jongdementie, een gedeelte van hen is erg jong in de leeftijd vanaf 50 jaar.  De problemen van deze jong-dementerende mensen zijn moeilijk te vergelijken met die van oudere personen met dementie: ze staan midden in het leven, zijn actief in hun werk en hebben nog financiële lasten, de kinderen zijn thuis wanneer de eerste tekenen van hun ziekte duidelijk worden. Vaak duurt een hele periode voordat er een diagnose dementie gesteld wordt, want in eerste instantie denkt men eerder aan depressiviteit of midlife crisis.Wanneer de ziekte in een verder stadium is breekt de tijd aan dat de jong-dementerende buitenshuis verzorgd moet worden. Er doet zich dan een groot probleem voor, alle voorzieningen (dagzorg, woon- en zorgcentrum) zijn ingericht voor personen die 30-40 jaar ouder zijn, die dus meer dan één generatie in leeftijd verschillen. Om deze reden heeft de vzw in Tongeren, na een jarenlang engagement in het mantelzorghuis Jongdementie, het eerste Vlaams woonproject voor jongdementie uitgebouwd. De schaal van de opvang is kleinschalig omdat er slechts 7 bewoners samenwonen.

 Het kleinschalig initiatief is een pilootproject voor Vlaanderen en zal dus veel kennis moeten opbouwen. Inspirerend voor onze zoektocht was het werk van dr. D. Vanvliet die in 2012 promoveerde aan de Universiteit Maastricht omtrent de 'psychosociale behoeften' van personen met dementie (en hun mantelzorgers). Graag bevelen wij dit onderzoek aan voor betrokken. Klik hier voor de hyperlink.

 


Mantelzorghuis/samenkomsten .                                                                          Elke twee maanden organiseren wij een avond voor familieleden en mantelverzorgers van personen met jongdementie. De focus ligt op ontmoeting en uitwisseling van lotgenoten in een aangename sfeer van een mantelzorghuis. Er is steeds gelegenheid om na te praten bij een drankje. 

 

 

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer