Thuiszorgcoach 

 Herkent u zich in deze informatie ?

U  kan zich thuis steeds minder zelf behelpen...
U heeft een ernstige aandoening en wenst, buiten de klassieke verpleegkundige hulp, extra ondersteuning...
U verzorgt uw dementerende partner en had graag informatie gekregen over  de wijze waarop u het best zijn gedrag kan opvangen ...
Uw familie kan de zorg niet langer aan en slaakt een noodkreet...

 Download dan onze brochure over deze innoverende (gratis) dienstverlening in de thuiszorg (regio Hasselt). Klik.<

Telefonisch:   011/ 24 93 57. Let wel: de zorgcoachen zijn dikwijls op huisbezoek. Bij voorkeur kan u hen bereiken per email: zcstelisabeth@begralim.be

 Informatie voor dienstverleners

Vanaf begin april 2010 zal de vzw in Hasselt het innoverend project geriatrische ZORGCOACH (trajectzorg) opstarten (voor een projectduur van 4 jaar). Dit project kadert in een goedgekeurd RIZIV-overeenkomst waardoor in de regio grote ring Hasselt in de thuiszorg een team wordt ingezet van 2 bachelor verpleegkundigen en paramedici. De vzw fungeert als proceseigenaar en werkgever. De zorgaansturing zal voornamelijk gebeuren door een aantal huisartsen die in het project worden betrokken.

De “geriatrische zorgcoach” verzekerd bij geïndiceerde thuisverblijvende hoogbejaarden, op aansturen van een huisarts, een intense opvolging van indicaties die kunnen leiden tot functieverlies (en zo een vlugger en/of groter beroep op welzijnsarrangementen vereisen).  De concrete zorgdiagnostiek, aan de hand van gestandaardiseerde protocollen en instrumenten,  omvat aspecten die de autonomie van de persoon kunnen aantasten:  valincidentie, sociale isolatie, inadequate maaltijdinname, negatieve stemming, gedragsproblematiek bij dementie, immobiliteit,  ...... De zorgdiagnostiek moet aanleiding geven tot een preventief of proactief handelen waarbij diverse interventies mogelijk zijn en die door de huisarts, de zorgcoach zelf worden opgenomen of waarvoor bestaande dienstverlening wordt geappelleerd.

De trajectzorg behelst voornamelijk drie doelstellingen:

OPVOLGING EN INGRIJPEN OP KWETSBAARHEID
De zorgcoach zal, doorheen de tijd,  voornamelijk parameters van 'frailty', zoals algemene zwakte, moeheid en traagheid, zich sociaal terugtrekken, gestoorde mobiliteit en balans, afgezwakte cognitie, depressiviteit (Walston-2006, Cawthon-2007) opvolgen.  Voor de functionele, psychische, cognitieve, sociale, ... evaluatie/diagnostiek zijn er talloze meetinstrumenten ter beschikking: Barthel index, AGGIR, Functional independence scale, Frail and autonomy instrument (Frail) waarbij onze voorkeur uitgaat naar R.A.I.  omdat dit instrument aan de diagnostiek direct ook 'interpretatie' en 'handelen' koppelt.

ONDERSTEUNING VAN MANTELVERZORGERS DOOR PSYCHO SOCIALE BEGELEIDINGSMETHODIEKEN
De ambitie van de overheid om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen zal enkel haalbaar zijn als er voldoende aandacht uitgaat naar de mantelverzorgers die, doorgaans zelf oudere, instappen in een zorgproces dat het uiterste vergt van hun lichamelijk en psychisch kunnen. De zorgcoach zal hier als een luisterend oor fungeren, adviezen verlenen, aan psycho educatie doen.

 BEWEEG BELEEF EN ONTMOET BELEID                                                                     Een aantal gebruikers nodigen wij elke maandag uit in het woonzorgcentrum voor een aangename namiddagprogramma rond drie luiken: 'beweeg', 'beleven' en 'ontmoeten'. De focus ligt actief ontspannend bewegen of beleven (relaxatie) en ontmoeting van leeftijdsgenoten in een ongedwongen sfeer. 


 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer