Centra voor kortverblijf Hasselt, Tongeren en Riemst

De opgave van het nooit eindigende werk
Zorg dragen voor een partner of een familielid die hoogbejaard of hulpbehoevend is vormt  een zware en emotionele aangelegenheid.  Dikwijls putten de mantelverzorgers hun innerlijke krachten langzaam uit. Hier kan een tijdelijke opvang in een centrum voor kortverblijf een oplossing bieden.  In het centrum voor kortverblijf dat verbonden is aan het Sint-Elisabeth woon- en zorgcentrum/rusthuis (Segershuis), het woon- en zorgcentrum/rusthuis Sint-Franciscus en Eyckendael Riemst zijn respectievelijk  5, 3 en 3 verblijfseenheden ter beschikking. 

Hoe lang kan ik verblijven?                                                                                           Het centrum voor kortverblijf is in essentie niet bedoeld als wachtplaats voor een rusthuisopname. U kan maximaal  60 opeenvolgende dagen (en in één jaar maximaal 90 dagen) verblijven in het kortverblijf. Individuele afwijkingen zijn mits een degelijke motivatie mogelijk.

Voor wie is het kortverblijf bedoeld?                                                             Kortverblijf biedt een uitkomst wanneer de mantelzorger voor een bepaalde periode niet in staat is voor de inwonende of in de nabijheid wonende oudere in te staan (vb. omwille van de vakantie of ziekte).   Op deze wijze kunnen mensen even op adem komen. De doelgroep van gebruikers zijn matig tot zwaar zorgbehoevenden en dementerende bejaarden.  Maar ook validen zijn welkom.

Welke diensten biedt het centrum voor kortverblijf ?                                           Aangezien het centrum voor kortverblijf deel uitmaakt van het woon- en zorgcentrum/rusthuis geniet u dezelfde diensten.

Wat kost een kortverblijf?                                                                                             Het centrum voor kortverblijf heeft dezelfde kostprijs als het woon- en zorgcentrum. Wij verwijzen hier dan ook naar de informatie van het woon- en zorgcentrum. U kan voor een kortverblijf een tussenkomst bekomen bij uw mutualiteit. Wij helpen u hier graag mee.

Wat moet ik meebrengen?
De drie verblijfseenheden zijn volledig ingericht: de kamers beschikken over een elektrisch hooglaagbed en  een individueel toilet. Ook lakens zijn ter beschikking.  U dient enkel de nodige kleding en toiletgerief mee te brengen.

Inschrijven voor kortverblijf kan "elektronisch" gebeuren via een provinciale website:  http://www.kortverblijven.be/
 


.

...

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer