Eyckendael woon- en zorgcentrum Riemst

 

Eyckendael 14, 012/ 250 420    Klik hier voor infofolder

 Klik hier om naar de slideshow met foto's van het woonzorgcentrum te gaan.

Klik hier voor videofragment -8 minuten- waarin u de bouwwerken kan volgen van de eerste steen tot de opening.

In 2009 werd het woonzorgcentrum Eyckendael in Riemst in gebruik genomen. Het omvatte 60 woongelegenheden en drie kortverblijfkamers.  Goed 10 jaar later is er een belangrijke uitbreiding met een sterker gedifferentieerd aanbod.

WIE KAN ER BIJ ONS TERECHT?

Woon- en zorgcentrum (WZC) Eyckendael biedt zorgbehoevende hoogbejaarden ondersteuning en hulp bij de dagelijkse levenshandelingen zoals wassen, eten en toiletgang. In het WZC krijgen zij de nodige zorg die is afgestemd op hun behoeften die voortvloeien uit aandoeningen zoals een beperkte mobiliteit, dementie, depressie, reuma of artritis.

In drie kleinschalige verblijvezullen telkens 7 bewoners met dementie in een veilige overzichtelijke omgeving wonen. Deze kleinschalige huisjes hebben alles van een gewone woning. Bezoekers bellen aan, in de living wordt samen t.v. gekeken, in de keuken wordt het middagmaal klaargemaakt en wanneer de bewoners zich willen terugtrekken dan kunnen zij terecht in een comfortabele eigen kamer. Kortom, het normale leven staat centraal in deze woonvorm. Riemst krijgt zo een kleinschalige woonvorm die uniek is in het landschap van klassieke woonzorgcentra.

In het aanbod van 26 bijkomende rusthuiskamers zijn er 7 surplus kamers waar het comfortniveau is verhoogd. Deze bewoners beschikken over een aparte slaapkamer en tevens over een eigen keuken.

Een nieuwe vorm van thuisondersteuning, een dagzorgcentrum, zal op de campus worden uitgebaat door Familiehulp. Daarnaast wordt (vanaf 2020) een oriënterend kortverblijf uitgebouwd waar de gebruikers tijdens een kortverblijf georiënteerd worden naar mogelijke ondersteunings- en begeleidingsopties in de thuiszorg.

Bijzonder op de campus is het zorgkruispunt. Hier hebben wij de ambitie om diensten uit te bouwen voor de thuis verblijvende oudere Riemstenaren. Zij zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan het ‘Beweeg, beleef en ontmoetprogramma’ waarbij, onder begeleiding van paramedici, wordt ingezet op allerhande beweegprogramma’s die de gezondheid ten goede komen. Maar ook beleving en ontmoeting komen aan bod.

Kortom, Eyckendael is veel meer dan een klassiek woonzorgcentrum!

WARME EN PROFESSIONELE ZORG 

 De huidige zorgcultuur blijft geïnspireerd door de oorspronkelijke stichters: de Grauwzusters Franciscanessen. Er wordt veel belang gehecht aan een warme zorgcultuur van waardering, genegenheid, luisterbereidheid en mildheid. De band tussen het personeel en de bewoners wordt versterkt door de aandachtspersoon, dit is een personeelslid die enkele bewoners krijgt toegewezen waarvoor hij of zij extra opmerkzaam moet zijn.  In 2009 is een eigen zorgvisie uitgeschreven die richtinggevend is voor de manier van werken. Deze is samengevat in het woord: RESPECT  waarbij elke letter staat voor een bepaald aandachtspunt.  De uniciteit van elke bewoner, zijn relatie met het verleden, zijn recht op inspraak, zijn behoefte aan veiligheid en geborgenheid, de nood aan zin en ontspanning en de ondersteuning van zijn (geschonden) zelfredzaamheid zijn maar enkele van de aandachtsvelden.  Voor verdere informatie verwijzen wij naar het aparte luik :"Respect zorgkader" (klik hier)

Voor onze kwetsbare bewoners in de laatste levensfase is er een uitgesproken palliatieve werking met aandacht voor comfortzorg en spirituele noden. U kan de nota: 'Zorg omtrent het levenseinde' hier raadplegen.  Als christelijk woon- en zorgcentrum beschikken wij over een pastorale medewerker.  Onze bewoners vinden rust in de fraaie kapel en enkele malen per week wordt de gelegenheid geboden om samen de eucharistie te vieren.

De professionaliteit van de medewerkers wordt op peil gehouden door een degelijk vormingsbeleid en de aanstelling van referentiepersonen die een bijzondere scholing hebben genoten. In het bewonersoverleg worden de noden en behoeften van onze bewoners op een interdisciplinaire wijze besproken.

EEN GEVARIEERD VRIJETIJDSPROGRAMMA
De opname in een woon- en zorgcentrum/rusthuis hoeft geen afscheid te betekenen van de aangename dingen van het leven. Eyckendael zet belangrijke financiële en personele middelen in om een ruim vrijetijdsaanbod te bieden waar onze bewoners ook zin aan kunnen beleven. Hiertoe worden verenigingen en clubs georganiseerd.  Onze bewoners kunnen, rekening houdend met hun mogelijkheden, actief of passief deelnemen aan de diverse clubs die worden georganiseerd zoals de filmclub, natuurvrienden, gezellig tafelen, prettig herinneren, de kindervrienden, de gymclub, geheugentraining en de wijnclub. 

Een club is op de eerste plaats een aangenaam en ontspannend gebeuren van mensen die een gezamenlijke interesse hebben. We sluiten aan bij de vroegere levenspatronen, de hobby's en de vrijetijdsbeleving die herkenbaar zijn.  Naast de clubwerking kunnen bewoners en familieleden elke namiddag in het cafetaria terecht. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het luik : "Respect zorgkader- plezier beleven".  Tenslotte worden de maandelijkse gastoptredens van diverse ontspanningsgroepen uiterst geapprecieerd evenals de uitstappen.

Voor onze dementerende bewoners trachten wij aan te sluiten bij de bestaande geheugensporen. Vanuit een belevingsgerichte houding trachten wij ons te verplaatsen in de gevoelens en ervaringen van deze kwetsbare mensen. Voor licht tot matig dementerende bewoners vormt het dagelijkse leven het voornaamste aanknopingspunt door regelmatig samen te koken of kleine huishoudelijke activiteiten uit te voeren. Hiervoor zijn een drietal keukens uitgerust met een speciaal ontworpen werkblad. Niet het resultaat op zich, maar wel het kunnen deelnemen is belangrijk. Voor ernstig dementerende bewoners wordt voornamelijk zintuiglijk gewerkt met massages en relaxatiemomenten in de snoezelkamer. Als partner van het expertisecentrum dementie verlenen wij onze medewerking aan onderzoeksprojecten om de zorgverlening te humaniseren


SAMEN MET DE FAMILIE
Familieleden krijgen de mogelijkheid, als zij dit wensen, om in de zorg te blijven participeren. Speciaal voor familieleden van dementerende bewoners worden verwentips aangereikt die kunnen worden gebruikt in het contact maken. De familieraad biedt een stem in het beleid van de organisatie, door alle gelegenheden te bespreken die van belang zijn voor het welbevinden van de bewoners. Regelmatig worden thematische informatieve avonden georganiseerd, zoals het praatcafé 'dementie'. Inspelend op de nood aan praktische informatie worden ook publicaties en infobrochures ter beschikking gesteld.  Bij de opname wordt de familie uitgenodigd voor een uitwisseliing.  Bij deze gelegenheid krijgen zij een gedetailleerde infobrochure ter beschikking gesteld (klik hier).

FIXATIEARME ZORG                                                                                                   Onze woonzorgcentra streven expliciet naar een fixatie-arme zorg omdat de toepassing van vrijheidsbelemmerende middelen te zwaar ingrijpt op het welbevinden van de bewoners. Lees onze gedetailleerde beleidsnota hieromtrent. Klik


EEN CONCURRENTIELE DAGPRIJS
De dagprijs omvat alle verzorgings- en verpleegdiensten, maaltijden, onderhoud,  verzorgings- en incontinentiemateriaal alsook verzekeringen. Eventuele kosten voor geneesheren, medicatie, pedicure en kapper  zijn niet inbegrepen.

De dagprijs voor een verblijf in het woon- en zorgcentrum is vastgesteld op 55,94 euro voor een éénpersoonskamer in de oude bouw en 55,19 euro in de nieuwbouw. Voor 2 personen in een echtpaarkamer bedraagt dit de dagprijs x 2 min 30% (76,66 euro)

 

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer