Sint-Franciscus woon- en zorgcentrum Tongeren

Wijkstraat 102
3700 Tongeren
012/ 23 15 45

 Klik hier voor slideshow met foto's van Sint Franciscus Tongeren

Klik hier voor kaart van Tongeren en ligging van het woon- en zorgcentrum

 Klik hier voor info-folder. Dagprijs vanaf 01/03/2018: 48,98 euro, tweepersoonskamer: 65,84 euro en 53,74 euro in het kleinschalig woonproject 't Anker. 

WIE KAN ER BIJ ONS TERECHT?
Woon- en zorgcentrum (WZC) Sint-Franciscus biedt zorgbehoevende hoogbejaarden ondersteuning en hulp bij de dagelijkse levenshandelingen zoals wassen, eten en toiletgang. In het WZC krijgen zij de nodige zorg die is afgestemd op hun behoeften die voortvloeien uit aandoeningen zoals een beperkte mobiliteit, dementie, depressie, reuma of artritis. 

EEN AANGENAAM WOONKADER 

Sint-Franciscus wil een 'nieuwe thuis' zijn waar bewoners op een aangename wijze hun laatste levensjaren kunnen doorbrengen waarbij wij in niets willen lijken op een klinische setting.  Ons woonaanbod onderscheidt zich uitdrukkelijk door een hoge comfortgraad en een huiselijk kader.  Dit wordt vormgegeven door warme kleuren, gezellige livings met open haard en parketvloeren, sfeervol meubilair en een fraaie afwerking.  Omdat er slechts één bouwlaag is, komt er veel natuurlijk licht binnen. 

De voorziening telt 85 woongelegenheden die zijn opgedeeld in drie afzonderlijke woonclusters: Jeker, Ambiorix en Wijngaard. Het leven gebeurt op kleine en overzichtelijke schaal omdat bewoners per vijftien woonkamers een vaste personeelsequipe krijgen toegewezen. Op diverse plaatsen zijn zithoeken ingericht die kans bieden tot ontmoeting. Sint-Franciscus is tevens erkend als centrum voor kortverblijf.

Het woon- en zorgcentrum/rusthuis is uitgerust met tal van aangepaste voorzieningen zoals een snoezelkamer, hydromassagebaden, kapsalon en beautyruimte, kiné- en ergolokalen, een kapel en cafetaria. De binnentuinen zijn rolstoeltoegankelijk. 


 

De individuele kamers hebben een oppervlakte van 24 m2 en kunnen gedeeltelijk worden uitgerust met eigen meubels. Ze beschikken standaard over een hooglaagbed, een toilet met douche en een ruime kastenwand waarin een frigo, telefoon en tv/internetaansluiting is voorzien. Een deel van de kamers is op de Wijkstraat gericht, andere geven uit op de binnentuin.

EEN RUIM PERSONEELSKADER
De kwaliteit van de dienstverlening houdt verband met het aantal aanwezige personeelsleden dat wordt ingezet. Op dit vlak kan Sint-Franciscus goede cijfers voorleggen door ruim 40% meer handen aan het bed in te zetten dan de wettelijke normering.  Meer dan vijftig personeelsleden waaronder verpleegkundigen, verzorgenden, animatoren, kinesisten, ergotherapeuten, sociale dienst en klinisch psycholoog staan ter beschikking. Ieder heeft zijn bijdrage tot het geheel. De kapster, pedicure en technische dienst zijn op vaste dagen in de week aanwezig. Sint-Franciscus beschikt over een eigen onderhoudsploeg en een logistieke equipe. De maaltijden worden toegeleverd vanuit de grootkeuken van Hasselt. De huisarts is het aanspreekpunt voor de medische begeleiding. 

 


WARME EN PROFESSIONELE ZORG
De huidige zorgcultuur blijft geïnspireerd door de oorspronkelijke stichters: de Grauwzusters Franciscanessen die het Sint-Jozefrusthuis gedurende vijftig jaar hebben uitgebaat. Er wordt veel belang gehecht aan een warme zorgcultuur van waardering, genegenheid, luisterbereidheid en mildheid. De band tussen het personeel en de bewoners wordt versterkt door de aandachtspersoon, dit is een personeelslid die enkele bewoners krijgt toegewezen waarvoor hij of zij extra opmerkzaam moet zijn.

In 2007 is een eigen zorgvisie uitgeschreven die richtinggevend is voor de manier van werken. Deze is samengevat in het woord: RESPECT  waarbij elke letter staat voor een bepaald aandachtspunt.  De uniciteit van elke bewoner, zijn relatie met het verleden, zijn recht op inspraak, zijn behoefte aan veiligheid en geborgenheid, de nood aan zin en ontspanning en de ondersteuning van zijn (geschonden) zelfredzaamheid zijn maar enkele van de aandachtsvelden.  Voor verdere informatie verwijzen wij naar het aparte luik :"Respect zorgkader" (klik hier)

Voor onze kwetsbare bewoners in de laatste levensfase is er een uitgesproken palliatieve werking met aandacht voor comfortzorg en spirituele noden.  Als christelijk woon- en zorgcentrum beschikken wij over een pastorale medewerker.  Onze bewoners vinden rust in de fraaie kapel en enkele malen per week wordt de gelegenheid geboden om samen de eucharistie te vieren. (Klik hier voor de nota).

De professionaliteit van de medewerkers wordt op peil gehouden door een degelijk vormingsbeleid en de aanstelling van referentiepersonen die een bijzondere scholing hebben genoten. In het bewonersoverleg worden de noden en behoeften van onze bewoners op een interdisciplinaire wijze besproken. 


 
EEN GEVARIEERD VRIJETIJDSPROGRAMMA
De opname in een woon- en zorgcentrum/rusthuis hoeft geen afscheid te betekenen van de aangename dingen van het leven. Sint-Franciscus zet belangrijke financiële en personele middelen in om een ruim vrijetijdsaanbod te bieden waar onze bewoners ook zin aan kunnen beleven. 

Hiertoe worden verenigingen en clubs georganiseerd.  Onze bewoners kunnen, rekening houdend met hun mogelijkheden, actief of passief deelnemen aan de diverse clubs die worden georganiseerd zoals de filmclub, natuurvrienden, gezellig tafelen, prettig herinneren, de kindervrienden, de gymclub, geheugentraining en de wijnclub. 

Een club is op de eerste plaats een aangenaam en ontspannend gebeuren van mensen die een gezamenlijke interesse hebben. We sluiten aan bij de vroegere levenspatronen, de hobby's en de vrijetijdsbeleving die herkenbaar zijn.  Naast de clubwerking kunnen bewoners en familieleden elke namiddag in het cafetaria terecht. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het luik : "Respect zorgkader- plezier beleven" (klik hier).  Tenslotte worden de maandelijkse gastoptredens van diverse ontspanningsgroepen uiterst geapprecieerd evenals de uitstappen.


Voor onze dementerende bewoners trachten wij aan te sluiten bij de bestaande geheugensporen. Vanuit een belevingsgerichte houding trachten wij ons te verplaatsen in de gevoelens en ervaringen van deze kwetsbare mensen. Voor licht tot matig dementerende bewoners vormt het dagelijkse leven het voornaamste aanknopingspunt door regelmatig samen te koken of kleine huishoudelijke activiteiten uit te voeren. Hiervoor zijn een drietal keukens uitgerust met een speciaal ontworpen werkblad. Niet het resultaat op zich, maar wel het kunnen deelnemen is belangrijk. Voor ernstig dementerende bewoners wordt voornamelijk zintuiglijk gewerkt met massages en relaxatiemomenten in de snoezelkamer. Als partner van het expertisecentrum dementie verlenen wij onze medewerking aan onderzoeksprojecten om de zorgverlening te humaniseren.

 


SAMEN MET DE FAMILIE
Familieleden krijgen de mogelijkheid, als zij dit wensen, om in de zorg te blijven participeren. Speciaal voor familieleden van dementerende bewoners worden verwentips aangereikt die kunnen worden gebruikt in het contact maken. De familieraad biedt een stem in het beleid van de organisatie, door alle gelegenheden te bespreken die van belang zijn voor het welbevinden van de bewoners. Regelmatig worden thematische informatieve avonden georganiseerd, zoals het praatcafé 'dementie'. Inspelend op de nood aan praktische informatie worden ook publicaties en infobrochures ter beschikking gesteld.  Bij de opname wordt de familie uitgenodigd voor een uitwisseliing.  Bij deze gelegenheid krijgen zij een gedetailleerde infobrochure ter beschikking gesteld. (klik hier)

FIXATIEARME ZORG                                                                                                   Onze woonzorgcentra streven expliciet naar een fixatie-arme zorg omdat de toepassing van vrijheidsbelemmerende middelen te zwaar ingrijpt op het welbevinden van de bewoners. Lees onze gedetailleerde beleidsnota hieromtrent. Klik

EEN CONCURRENTIËLE DAGPRIJS
De dagprijs omvat alle verzorgings- en verpleegdiensten, maaltijden, onderhoud,  verzorgings- en incontinentiemateriaal alsook verzekeringen. Eventuele kosten voor geneesheren, medicatie, pedicure en kapper  zijn niet inbegrepen. De dagprijs voor een verblijf in het woon- en zorgcentrum is vastgesteld op 48,98 euro voor een éénpersoonskamer en 65,84 euro  voor twee personen in een echtpaarkamer.

 

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer