Communicatie en comfort cultiveren

 

De contrastervaring: de communicatie met personen met dementie vereist een grote sensitiviteit. Dagelijks opnieuw moeten luisteren naar hetzelfde verhaal, voortdurend alert zijn voor mogelijke gevaarsituaties, adequaat omgaan met problematische gedragingen kunnen de krachten uitputten en personeelsleden in routinezorg doen verzinken. Door het ontbreken van wederkerigheid vervlakt de communicatie en dreigt deze beperkt te worden tot basale en taakgerichte uitwisseling, de communicatie is oppervlakkig en routinematig: wij gaan u wassen, uw haar zit goed, ..

COMMUNICATIE

Onze persoonlijkheid wordt gevormd door de echo's van anderen die in ons weergalmen. Een belangrijk element in de kwaliteit van het leven is het hebben van betekenisvolle relaties en interacties die ondersteuning, comfort, affectie verzekeren. Onze relaties vormen met andere woorden de kern van ons mens-zijn zonder dat ze een deterministisch karakter hebben.  De mens is dus bij uitstek een sociaal wezen die zich in verbondenheid met anderen ontwikkeld. Het zijn voornamelijk de contacten met belangrijke hechtingsfiguren (familie, vrienden, ...)  die de persoonlijkheid vormen. 'Zichzelf worden' is niet een kwestie van 'zich losmaken van anderen'. In het RESPECT zorgkader pleiten wij daarom voor een zekere diepgang in de communicatie.

Bij het zoeken naar contact moeten we niet denken aan een glorieuze overwinning: het vinden van mekaar maar wel aan de diep menselijke band die bestaat uit het bij mekaar verwijlen.  De naaste zorgdrager, die geconfronteerd wordt met een uitspraak van een dementerende als 'ik heb niemand meer'  kan zich alleen maar in zijn eigen hulpeloosheid aanbieden en reageren met 'wat verschrikkelijk voor u'.  Hij ontkent of minimaliseert de gevoelens niet maar biedt zich begrijpend en troostend aan.  Het familielid van een diep verzonken dementerende kan enkel via intens lichamelijk contact: een knuffel,  een zachte massage, troostend geruststellen: 'u bent niet alleen'.

COMFORT

Comfort roept het beeld op van gevoelens van zachtheid, nabijheid, het stillen van pijn en verdriet, het kalmeren van angst en het gevoel van veiligheid, warmte en tederheid. Bij hoogbejaarden is deze behoefte aan comfort erg groot omdat zij dikwijls geconfronteerd worden met chronische pijn, verlieservaringen, beperkingen in  het dagelijkse leven, ...

In het boek worden verder uitgewerkt:
- gedeelde werelden
- emotioneel en gevoelsmatig comfort
- gedrag is ook communicatie
- comfort en ruimtelijk beleven
- comfort door routine
- ....
 

 

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer