Eenduidig empathisch toewenden

De bewoners van een woon- en zorgcentrum/rusthuis hebben nood aan een warme zorgverlening. In de praktijk wordt vastgesteld dat de kwaliteit van de sociale relatie, zeker met personen met dementie, eerder pover is. Het gebrek aan wederkerigheid is hier een voorname oorzaak.

Wij geloven in een humanisering van de ouderenzorg door invoelende omstaanders die geleerd hebben aangepaste vormen van nabijheid en communicatie te hanteren. We pleiten voor een invoelende of empathische benadering, zeker voor personen met dementie. In de belevingsgerichte hulpverlening staat de beleving van de dementerende voorop: 'wat betekent het voor een gesloten deur te staan als men zijn kinderen wil gaan ophalen?', 'wat betekent het voor een dementerende vrouw die naar haar ouders verlangt, ook al zijn zij jaren geleden overleden?'. Kortom, men richt zich niet op het gedrag maar op de betekenis van dit gedrag. Niet de feiten, maar de gevoelens van ontreddering en verlies in het dementieproces staan centraal.

Eenduidig
Eenduidig wijst op de noodzaak om allen dezelfde taal en omgangsvorm te hanteren. In de praktijk zien wij dikwijls het tegenovergestelde: de ene hulpverlener trekt de dementerende steeds terug naar de realiteit (uw ouders zijn overleden), de andere omzeilt de vraag, nog een ander gaat mee in de beleving. Deze divergente omgang is erg verwarrend voor een persoon met dementie.

Empathisch toewenden
Toewenden wijst op een actieve, bewuste houding van toewenden.  Contact zal immers moeten gefaciliteerd worden.  De essentie van belevingsgerichte benadering is een empathische comunicatie: het vormen van een alliantie op basis van echtheid en respect voor diens gevoelswereld met het uiteindelijke doel veiligheid te bieden, gevoelens draaglijk te maken en relaties in stand te houden. Meegaan in de belevingswereld om zo de gevoelsboodschap te achterhalen. De basisvaardigheden zijn exploreren, reflecteren en spiegelen.

In het boek wordt ondermeer uitgewerkt:
- Leren omgaan met onmacht
- Samen eenzaam
- Omgaan met de waarheid
- Ondersteuning van het team van de verzorgenden

 

 

 

 

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer