Eigenheid (h)erkennen

De contrastervaring: rekening houden met het individuele levensverhaal lijkt vanzelfsprekend maar is dit allerminst. Bij nader inzien wordt er veelvuldig gezondigd tegen dit principe door het labelen en stigmatiseren (vb. uitgaan van de ziekte en niet van de persoon), door te infantiliseren en homogeniseren (iedereen over dezelfde kant).

Onze oproep om de 'eigenheid' te herkennen is ingegeven vanuit de wetenschap dat de hoogbejaarde bewoner meer is dan zijn ziektebeeld of zijn disfuncties. Dit is extra moeilijk bij personen met dementie. Ondanks het feit dat dementie wordt omschreven als een proces van totale persoonsontluistering is het belangrijk te begrijpen dat iemands levensverhaal voortdurend aanwezig blijft doorheen zijn levensconditie. Het gedrag van persoon met dementie is mede begrijpbaar vanuit zijn persoonlijkheid en levensverhaal

De 'eigenheid herkennen' heeft fundamenteel te maken met de erkenning van een persoon met dementie als een unieke persoonlijkheid. De dementerende, zeker in gevorderde stadia, blijven zien als een unieke persoonlijkheid is inderdaad niet evident. Dementie is immers een proces van een totale identiteitsafbraak. De dementerende is in zichzelf gekeerd, zijn beperkte  communicatiemogelijkheden, de afatische stoornissen bemoeilijken de normale sociale omgang. De wereld is er een van de rauwe sensatie die ontdaan is van elke mening en betekenis.  Het doembeeld van een 'vegeterend leven' komt snel om de hoek als men niet leert inzien dat de dementerende een ander (gevoelsmatig) communicatiepatroon hanteert.

In het boek wordt ondermeer stilgestaan bij:
- De eigenheid van het levensverhaal van de oldest old (fysische gezondheid, psychische elasticiteit, ...)
- De eigenheid van de verschillende dementiesyndromen: voorbij de alzheimersiatie van dementie
- Het belang van sociale identiteit en rolpatronen
- De familie als betrokkene

Respect zorgkader/zorgvisie

Woon- en zorgcentrum (rusthuis) St Elisabeth Hasselt - St Franciscus Tongeren- Eyckendael Riemst

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer