Plezier: het vrijetijdsaanbod

De contrastervaring                              Eén van de meest onderkende problemen van de oude dag is de verveling: men  heeft niets meer voorhanden: alles wordt voor u gedaan. Het leven doet zich op deze wijze als erg vlak en eentonig voor zonder al te veel afwisseling: de dagen zijn inwisselbaar. Dit alles wordt des te erger indien het vrijetijdsaanbod in het woon- en zorgcentrum de klassieke paden niet durft verlaten en te weinig inspeelt op de individuele behoeften waar de bewoners zich niet door aangesproken weten.

De mens is een homo ludens, een homo festivus en een homo fantasia, plezierbeleving is een essentieel deel in alle ontwikkelingsfasen van het mens-zijn.  In het RESPECT zorgkader vragen wij echter expliciet aandacht voor 'plezierbeleving'.  Bij plezier denken wij spontaan aan het uitoefenen van hobby's, het beleven van aangename ontspannende gebeurtenissen, aan vrijetijdsbesteding of vakantie. Het leven is de moeite om geleefd te worden omdat perioden van arbeid, inzet en engagement worden afgewisseld met ontspanning en plezier.Wat zou het leven betekenen zonder een portie plezier, vermaak en ontspanning', .... 

Onze meer dan 115-jarige ervaring heeft ons geleerd dat  het vrijetijds-aanbod en de animatie best zo dicht mogelijk aansluit bij de vertrouwde levenspatronen. In onze woon- en zorgcenra worden daarom een aantal 'verenigingen of clubs' georganiseerd.  Wij willen hiermede aansluiten bij het vertrouwde leven van weleer. Mensen hebben in hun actief leven dikwijls deel uitgemaakt van één of andere vereniging omdat zij een bepaalde interesse hadden. In een vereniging komt men regelmatig samen om zichzelf te amuseren, zich te ontplooien en om andere mensen te ontmoeten. Het is een moment waar men naar uitkijkt. In de verenigingen wordt rekening gehouden met de interesse  van onze bewoners en met zijn mogelijkheden voor passieve of actieve deelname. De clubs moeten daarenboven bijdragen tot een gevoel van zin en zinvolheid.  In het aanbod gaat de aandacht tenslotte uit naar het samen doen en de plezierbeleving

 Bijzonder fier zijn wij op de club "gezellig tafelen". Elke drie weken wordt een groepje van een tiental bewoners uitgenodigd voor een overheerlijk middagmaal in ons restaurant. De verwennerij begint met een aperitief. Een glaasje wijn ontbreekt natuurlijk niet.

 Naast de clubs is er nog een ruim aanbod van algemene ontspannende activiteiten: zo zijn er bijvoorbeeld maandelijkse (zondagse) optredens van externe groepen.  

Er zijn volgende clubs operationeel
Muzikaal genieten
Samen gezellig tafelen
Beautyclub
Natuur- en dierenvrienden
Prettig herinneren
Filmclub
Kindervrienden
De gymclub
Kien-, kaart- en hobbyclub

 

 

In het boek wordt voorts onder meer stilgestaan bij:
- Passief is ook actief
- Samenhorigheid beleven
- Van cognitie naar beleving
- Plezierbeleving meten: de dekkingsgraad van onze activiteiten

 

 

 

 


 


....

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer