Ruimtelijk beleven

De contrastervaring: de ruimtelijke omgeving van het woon- en zorgcentrum mag in niets lijken op een koude klinische setting. Dit is het geval wanneer er geen aandacht wordt geschonken aan over- of onderdosering van omgevingsprikkels (zie het schilderij dat door een veelheid van kleuren niet rustgevend is), als  de privacy niet wordt gegarandeerd of als institutionalisering en routinisering het dagelijkse leven bepalen.   

De omgevingspsychologie leert ons dat de mens onlosmakelijk verbonden is met zijn sociale en fysieke omgeving. Er is sprake van een permanente interactie en wederzijdse beïnvloeding van de persoon en zijn omgeving. Het gedrag en de beleving van een persoon kunnen alleen maar begrepen worden in relatie tot het gedrag van andere personen en in relatie tot de materiële omgeving waarin hij zich bevindt. Mensen hebben invloed op hun omgeving maar kunnen nooit de grenzen van zichzelf en hun omgeving overstijgen Gedrag is contextueel.

In het boek wordt stilgestaan bij:
- Kleinschaligheid als norm?
- Sociale dichtheid: met sociale dichtheid wordt verwezen naar de beklemming die kan uitgaan van een te drukke sociale omgeving (cfr. prikkeltolerantie) die ontstaat door te veel personen in een woonomgeving waardoor  men zich onrustig, beklemt en onveilig voelt;
- Een verrijkte omgeving voor personen met dementie;
- Fixatie als beperking van de ruimtelijke vrijheid;
- Het belang van een veilige, herkenbare en controleerbare omgeving die zelfredzaamheid bevorderd;
- Categoriaal of gemend opvangen van personen met dementie
- Sociale inclusie;
- Architectorale en conceptuele bescherming van privacy;
- De eigenheid van de persoonlijkheid in relatie tot ruimtelijke omgeving;
- Realiteitsorienterend of realiteitsconfronterende omgeving.

Respect zorgkader/zorgvisie                                                                                         

Woon- en zorgcentrum  (rusthuis) Sint Elisabeth Hasselt - Sint Franciscus Tongeren -  Eyckendael Riemst 

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer