Toestand evalueren

De contrastervaring: fysieke achteruitgang en vermindering van de psychische elasticiteit zijn de kernproblemen van het ouder worden. Deze ervaringen kunnen het zelfgevoel aantasten en mechanismen van zelfregularisatie vestoren. Bij hoogbejaarden is er dikwijls sprake van multipathologie waarbij meerdere ziektebeelden mekaar versterken. Door gebrek aan tijd en middelen zien wij dat een degelijke zorgdiagnostiek en dixit opvolging te weinig standaard gebeurt. Wanneer men zich niet afstemt op wijzigende behoeften bij dergelijke evolutieve processen dan is er sprake van een weinig  geïndividualiseerde zorgverlening.

Een veelvoorkomend misverstand omtrent ouder worden dient uit de wereld geholpen te woreden.  De meeste mensen worden gezond oud en weten de veranderingen die eigen zijn aan het ouder worden goed te verwerken. Zo'n 90% van de mensen boven 65 jaar woont zelfstandig en de meesten daarvan zijn niet hulpbehoevend, noch geestelijk noch lichamelijk. Een deel van de ouderen verkeert echter in een wankel evenwicht en kan de regie niet meer voeren over het eigen leven. Verlieservaringen die samenhangen met het ouder worden en het achteruitgaan in het lichamelijk functioneren, maken de kans op het ontwikkelen van psychosociale problemen bij hen groter. Professionele zorg veronderstelt daarom het dynamisch bijstellen van de zorg rekening houdend met wijzigende behoeften en noden.

Komen in het boek ter sprake:
- pijn en dementie
- het belang van comorbiteit en multipathologie
- gelukzalige onwetendheid of het besef van een genadeloze aftakeling
- belang van vroegdiagnostiek
- dementie en euthanasie

 

 

 

 

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer