Familiebrochure

PARTNER IN DE ZORG - OPNAME IN EEN WOON - EN ZORGCENTRUM!?!

" Ik kan niet accepteren dat zij naar een woon en zorgcentrum moest, ik wilde haar al die
tijd thuishouden."

Kinderen of andere verwanten hebben dikwijls gedurende ruime tijd zorg gedragen voor hun geliefde vader, moeder of familielid. Bepaalde ingrijpende gebeurtenissen kunnen er echter toe bijdragen dat deze zorg thuis niet langer mogelijk is.
Dit alles is voor de mantelzorgers een sterk emotioneel geladen moment. Het gevoel gefaald te hebben doet zich voor bij velen. Er stellen zich ook veel onbeantwoorde vragen: ‘wordt er wel goed gezorgd voor mijn moeder?’, ‘kun je als familie ook nog iets betekenen?’, ‘is deze zorg wel financieel haalbaar?’, ‘hoe zal de ziekte verder verlopen?’
In onze woon- en zorgcentra willen wij familieleden uitdrukkelijk betrekken in het opname en verblijfsgebeuren.
Familieleden moeten zich niet verplicht weten maar KUNNEN in alle facetten van het
verdere leven van hun geliefde (vader, moeder of partner) een belangrijke plaats innemen. Wij zijn er immers van overtuigd dat de beste zorg nog steeds een gedeelde zorg is die mede gedragen wordtvanuit het familiale netwerk.
Deze ‘Informatief’ wil hiertoe een aanzet geven door in een aantal korte artikels nader in te gaan op veelvoorkomende facetten van het ‘wonen en leven’ in een verzorgingstehuis.

Johan Abrahams, Algemeen Directeur

Klik op deze link voor de familiefolder: /documents/familiefolder-begralim.pdf

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer